FAQ's

Najczęściej zadawane pytania

Home FAQ’s

Na jaki okres jest udzielana taka pożyczka prywatna?

Najczęściej umowa pożyczki jest na rok, ale zdarzają się również umowy na 2 lub 3 lata. Przy czym odsetki są spłacane w miesięcznych ratach, a kapitał na koniec okresu pożyczki.

Kto bierze takie pożyczki prywatne?

Pożyczki prywatne udzielamy TYLKO przedsiębiorcom na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej: są to firmy jednoosobowe albo małe spółki. Nie udzielamy pożyczek osobom fizycznym, które jako konsumenci podlegają innym przepisom i specjalnej ochronie.

Na co klienci biorą taką pożyczkę prywatną?

Bardzo różnie, każda pożyczka ma inny cel, ale najczęściej są to:

- dokończenie remontu nowego lokalu w którym firma będzie prowadzić działalność

- zakup towaru lub środków trwałych do firmy np. maszyny potrzebnej do realizacji nowego kontraktu

- wpłata wadium do przetargu publicznego lub licytacji dużego kontraktu (wadium zwyczajowo wynosi 10% wartości kontraktu więc to są czasami setki tysięcy złotych)

- utrzymanie płynności finansowej w okresie spadku obrotów (np. sezonowość danej branży)

- spłata innych zobowiązań, których termin spłaty zaskoczył przedsiębiorcę

- i wiele innych, każda firma to inna sytuacja…

Czemu ci ludzie nie wezmą pożyczki w banku?

Nie każdy klient chce wziąć kredyt w banku – niektórzy przedsiębiorcy są tak bardzo niechętni bankom, że wolą pożyczać prywatnie od osoby prywatnej nawet jeżeli to kosztuje trochę więcej. Poza tym pożyczka u nas jest szybsza niż w banku i wymaga mniej „papierologii”.

Nie każdy klient może wziąć kredyt w banku, ponieważ banki mają swoje rygorystyczne i sztywne kryteria liczenia zdolności kredytowej: minimalny okres prowadzenia działalności, maksymalny wiek, brak innych kredytów i przede wszystkim udokumentowane dochody – każdy z tych warunków musi być spełniony. A my podchodzimy indywidualnie do każdego klienta ubiegającego się o finansowanie i przede wszystkim sprawdzamy wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Banki nie chcą przejmować nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie kredytu, bo dla banku taka nieruchomość to tylko problem, a dla nas to nie jest żadnym problemem, wręcz przeciwnie - jest to dodatkowy potencjał inwestycyjny.

A z czego klienci najczęściej spłacają taką pożyczkę:

Bardzo różnie, ale najczęstsze źródła kapitału do spłaty to:

- bieżąca działalność gospodarcza (przychody z zaległych albo nowych kontraktów klienta)

- sprzedaż środków trwałych z firmy (samochody, maszyny, zaległy towar itp.)

- sprzedaż innej nieruchomości

- sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki

- nowa pożyczka uzyskana od innego inwestora

A co będzie jak klient nie odda kapitału pożyczki za rok?

To nie jest nic strasznego i zawsze wiemy o tym wcześniej – zanim minie termin umowy. Jeśli wartość nieruchomości na to pozwala to możemy udzielić kolejnej pożyczki temu klientowi przy pomocy innego inwestora, który spłaci dotychczasową pożyczkę i w ten sposób dotychczasowy inwestor (pożyczkodawca) odzyska swój kapitał, a klient (pożyczkobiorca) zyska kolejny rok na spłatę swoich zobowiązań.

Jeżeli wartość nieruchomości nie pozwala na udzielenie kolejnej pożyczki to trzeba ją sprzedać (chyba że klient uzyska te środki z innego źródła). My ze swojej strony pomagamy klientowi sprzedać nieruchomość w taki sposób żeby uzyskał jak najwyższą cenę i w ten sposób po spłacie zobowiązań zostanie mu jeszcze wolny kapitał. Nieruchomość sprzedajemy tak jak zwykłe biuro nieruchomości z prowizją rynkową, a nie tak jak komornik obniżając drastycznie cenę i pobierając ogromne koszty windykacji. Dlatego taka forma sprzedaży jest najlepsza dla klienta (pożyczkobiorcy).

A co będzie jak klient nie będzie spłacał w terminie odsetek miesięcznych?

To również nie jest nic strasznego, aczkolwiek uczciwie przyznajemy, że takie ryzyko trzeba jednak brać pod uwagę. Statystycznie u nas niecałe 10% pożyczek prywatnych ma opóźnienia w spłacie odsetek. Co się wtedy dzieje? Po pierwsze wszystkie przeterminowane płatności podlegają wyższemu oprocentowaniu (odsetki za opóźnienie i odsetki maksymalne), które finalnie i tak jest wypłacone inwestorowi. Po drugie: my prowadzimy wszystkie czynności windykacyjne i inwestor nie musi się tym zajmować. Po trzecie: zgodnie z umową pożyczki zostaje naliczona klientowi (pożyczkobiorcy) zryczałtowana opłata windykacyjna w stawce 10% kwoty pożyczki i te środki idą na pokrycie kosztów wszystkich czynności windykacyjnych, więc inwestor za to nie płaci – wszystkie koszty windykacji docelowo pokrywa pożyczkobiorca.

A co będzie jak pożyczkobiorca umrze albo trafi do szpitala i nie będzie stanie spłacić pożyczki?

Nic, w przypadku śmierci wszystkie zobowiązania przechodzą na spadkobierców, a dla nas najważniejszym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, która przecież nie znika wraz ze śmiercią właściciela. Hipoteka jest przypisana do nieruchomości, a nie do jej właściciela!

A co się stanie w przypadku sprzedaży nieruchomości?

Dokładnie to samo co w przypadku śmierci – hipoteka zostaje na nieruchomości więc nowy właściciel nieruchomości musi spłacić pożyczkę wraz ze wszystkimi kosztami jeżeli chce usunąć hipotekę. W praktyce nikt nie kupuje nieruchomości z hipoteką, tylko w przypadku zakupu dokonuje spłaty zobowiązań sprzedającego i hipoteka jest usuwana. Dokładnie tak samo to wygląda w przypadku sprzedaży mieszkań z kredytem hipotecznym – kupujący spłaca kredyt sprzedającego i wypłaca mu to co zostało.

A co w sytuacji gdyby nieruchomość uległa zniszczeniu np. pożar domu lub mieszkania?

Do każdej umowy pożyczki robimy obligatoryjnie ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych i ustanawiamy inwestora (pożyczkodawcę) osobą uprawnioną do odbioru odszkodowania w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego. Taka polisa jest robiona przed umową pożyczki i jest warunkiem wypłaty środków klientowi. Tylko w sytuacji jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest działka niezabudowana to nie ma konieczności robienia ubezpieczenia.

A na czym polega ewentualna windykacja oraz kto się tym zajmuje?

Działania windykacyjne dzielą się na dwie kategorie: tzw. windykacja miękka czyli kontakt telefoniczny, mailowy oraz wizyty terenowe oraz windykacja twarda czyli pisma wysyłane przez prawnika. Windykację miękką prowadzimy sami jako MFPP, a windykację twardą zlecamy jednemu z dwóch prawników z którymi współpracujemy. Prawnik przygotowuje treść wszystkich pism, wraz z wyliczeniem należnych kwot oraz pilnuje terminów wysyłki.

A kto płaci za działania windykacyjne oraz obsługę prawną?

Czynności windykacyjne prowadzone przez nas finansujemy sami do czasu aż klient (pożyczkobiorca) zapłaci inwestorowi (pożyczkodawcy) opłatę windykacyjną. Wtedy dopiero wystawiamy fakturę inwestorowi za te działania, także finalnie za działania windykacyjne płaci klient (pożyczkobiorca).

Jeśli chodzi o czynności wykonywane przez prawnika to niestety polskie prawo nie pozwala nam na ich opłacanie w imieniu inwestora więc inwestor płaci prawnikowi za te czynności w trakcie ich realizacji, ale kwoty te obciążają klienta (pożyczkobiorcę) i finalnie zawsze są przez niego zwracane, ponieważ warunkiem usunięcia hipoteki jest spłata wszystkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, w tym również wszystkich odsetek za opóźnienie oraz kosztów windykacji.

A co jak klient spłaca terminowo odsetki, ale chce wydłużyć termin spłaty kapitału?

Czasami tak się zdarza, że klient (pożyczkobiorca) chce przedłużyć okres umowy. Wtedy decyzja należy do inwestora (pożyczkodawcy) – jeżeli inwestorowi pasuje przedłużenie umowy, a wartość nieruchomości na to pozwala to aneksujemy umowę pożyczki wydłużając okres spłaty kapitału. Taki sprawdzony klient, który bezproblemowo spłacał odsetki jest ceniony na rynku i wydłużenie umowy jest czasem korzystniejsze dla inwestora niż odzyskanie kapitału i szukanie nowej inwestycji na rynku.

A kto się zajmuje pilnowaniem terminowości spłat odsetek, ważności polisy ubezpieczeniowej i tego kiedy się kończy umowa? Czy inwestor musi tego wszystkiego pilnować sam?

Absolutnie nie! Nasz sekretariat pilnuje wszystkich terminów i kontaktuje się na bieżąco ze wszystkimi klientami – zarówno pożyczkobiorcami jak i pożyczkodawcami (inwestorami). Jeżeli zbliża się termin zakończenia umowy to już 2-3 miesiące wcześniej uzgadniamy z obiema stronami dalsze działania.

A co się stanie jeśli firma MFPP nagle zniknie?

Nic, my jesteśmy tylko pośrednikiem, a nie stroną umowy pożyczki. Pożyczka dalej obowiązuje i hipoteka dalej jest na nieruchomości, jako najlepsze dostępne na rynku narzędzie do zabezpieczania wierzytelności. Także w razie gdyby nasza firma nagle z jakiegoś powodu zniknęła to wszystkie umowy i zabezpieczenia tych umów dalej obowiązują. Ewentualną windykację można wtedy prowadzić dalej z tym samym prawnikiem, albo zmienić na innego – to całkowicie decyzja inwestora!

A czy takie pożyczki są zgodne z prawem? Czy to nie jest „lichwa”?

Wszystkie umowy pożyczki w jakich pośredniczymy są całkowicie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – ich treść jest na bieżąco weryfikowana przez radców prawnych, a zabezpieczenia do umów są robione przez najlepszych notariuszy. Współpracujemy w tym zakresie z renomowanymi notariuszami z Krakowa i Warszawy.

A kto płaci podatek od zysków kapitałowych czyli podatek Belki?

Jeżeli inwestor jest osobą fizyczną to podatek Belki jest przerzucony na pożyczkobiorcę tzn. należna kwota podatku jest odliczana od raty kapitałowej i pożyczkobiorca (jako przedsiębiorca) jest zobowiązany odprowadzić ten podatek do swojego urzędu skarbowego. Tym samym kwota netto jaka wpływa na konto inwestora jest już po opodatkowaniu i inwestor nie musi nic robić w tej sprawie – ani składać żadnej deklaracji podatkowej ani odprowadzać żadnych kwot do urzędu skarbowego.

Inaczej wygląda sytuacja jeżeli inwestorem jest przedsiębiorca – wtedy trzeba samemu rozliczyć podatek Belki 19%, albo jeśli pożyczka jest udzielana przez spółkę podatek CIT 9%. To inwestor każdorazowo decyduje w jaki sposób chce udzielić pożyczki czy prywatnie jako osoba fizyczna, czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy też jako spółka.

Kontakt do naszych specjalistów

Specjalista ds. windykacji
Marcin Piątek - 534-611-666 - prezes zarządu

Specjalista ds. inwestorów
Piotr Falicki - 881-201-330 - członek zarządu

Specjalista ds. pożyczek
Bartosz Kwiatkowski - 796-615-053 - członek zarządu

Asystentka zarządu
Anna Lipa - 660-227-887

    Porównaj oferty

    Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel, powód Sypialnie Łazienki